Hi, 您好
計劃旅遊正風行,您準備好了嗎?...
LINE客服
Travel Top
玩家介紹 Introduction
玩家精選行程 Travel Top
玩家行程總覽 出發 售價
玩家吳德源帶路~【花季】探訪秘境.南北疆大環遊23日 20/6/7 $108,800起
玩家吳德源帶路~【花季】美麗的稻城亞丁.梅里雪山.川西南22日 20/5/9 $85,800起
玩家帶路~探訪中國北極村 - 漠北與東蒙草原13日(7-9月) 20/6/17 、20/7/3 、20/8/7 、20/9/3 $59,800起
玩家張瓊惠~美麗的稻城亞丁.梅里雪山.川西南22日 20/6/13 $87,800起
玩家領隊 林聖傑 帶路~【秋景】東北長白山雙坡.盤錦紅海灘之旅12日 20/9/3 $59,800起
2020年 德國火車精華饗宴之旅14天(玩家帶路) 20/5/6 、20/5/20 、20/6/3 、20/6/17 、20/7/8 、20/7/22 、20/8/5 、20/8/19 、20/9/9 、20/9/23 、20/10/7 、20/10/21 $142,900起
義大利漫走火車精選14日(玩家帶路) 20/7/15 、20/8/12 、20/9/9 、20/10/2 $159,900起
2020瑞士火車精華饗宴之旅14日 (玩家帶路) 20/6/2 、20/6/4 、20/6/9 、20/6/11 、20/6/16 、20/6/18 、20/6/18 、20/6/23 、20/6/25 、20/6/30 、20/7/2 、20/7/9 、20/7/16 、20/7/17 、20/7/17 、20/7/20 、20/7/23 、20/7/30 、20/8/6 、20/8/7 、20/8/13 、20/8/20 、20/8/23 、20/8/27 、20/8/28 、20/9/3 、20/9/10 、20/9/17 、20/9/24 、20/10/1 、20/10/8 、21/5/6 、21/5/13 、21/5/20 、21/5/27 、21/6/3 、21/6/10 、21/6/17 、21/6/24 、21/7/1 、21/7/8 、21/7/15 、21/7/22 、21/7/29 、21/8/5 、21/8/12 、21/8/19 、21/8/26 、21/9/2 、21/9/9 、21/9/16 、21/9/23 、21/9/30 、21/10/7 、21/10/14 $159,900起
玩家帶路~希臘愛琴海自在跳島遊12日(彩虹島、米克諾斯、聖托里尼) 20/9/16 、20/10/7 $125,900起
玩家帶路~林玉緒 南義大利 西西里島、阿瑪菲海岸、卡布里島、馬特拉、蘑菇屋14日 20/5/13 、20/6/10 、20/9/9 、20/10/7 $156,900起
玩家帶路~純淨藍眼睛 穿越山水的千年之戀 蒙古國+貝加爾湖+奧立洪島+環湖列車13日 20/5/20 、20/6/3 、20/6/17 、20/8/5 、20/8/19 、20/9/2 、20/9/16 $132,900起
玩家帶路~突尼西亞全覽、地中海風情、沙漠景觀、帳篷飯店、星際大戰14日 20/7/8 、20/7/22 、20/9/2 、20/9/16 、20/10/7 、20/10/14 、20/10/21 $85,900起